EXIDE EndurancePRO

För krävande cykling

Fördelar
› + 50 % cyklingslivslängd jämfört med standardbatterier för
lastbilar (avancerad SHD-teknik med glasfibermatta som
separator)
› I dealiskt för långtradare med bekvämlighetsutrustning
ombord
› I dealiskt för transportbilar med hydrauliska/elektriska
lyftare
› Förbättrad hållbarhet
› Lågt underhållsbehov – kan behöva vattenpåfyllning
› Konstruktion baserad på erfarenheter från originalbatterier