EXIDE EXCELL

BÄTTRE

eb740Fördelar:
›› 15 % extra startkraft
›› Allround batteri för normal användning
›› Komplett sortiment som täcker i stort sett 100 % av bilparken
›› Konstruktion baserad på erfarenheter från originalbatterier för bilindustrin

 

LVSV_3_12  LVSV_3_11  LVSV_3_14