EXIDE PREMIUM

BÄST

LVSV_15

LVSV_17     LVSV_17

Exide Premium Carbon Boost 2.0-batteriet återladdas upp till 2 gånger snabbare tack vare vår egenutvecklade tillämpning av tillsatt kol på negativa plattor. Vi upptäckte den här tekniken i samband med att vi tog fram våra AGM- och EFB-serier, vilket ledde till bättre laddningsmottaglighet och avsevärt kortare laddningstider. Bilbatteriet Premium Carbon Boost 2.0 är framtaget för att klara av extrema temperaturer, energikrävande elutrustningar och intensiv stadskörning.

Fördelar
›› Återladdas nu upp till dubbelt så snabbt som andra standardbatterier
›› Senaste plattkonstruktionen för ökad robusthet och större motståndskraft mot höga temperaturer
›› Uppdaterad etikett på ovansidan – ‘CAUTION’ – för att förhindra att standardbatterier installeras i Start-Stop-fordon
›› 30 % extra starteffekt
›› Idealisk för välutrustade bilar med starka motorer och höga krav på tillgång till elenergi
›› Perfekt för körning i extremväder och i stadstrafik
›› Baserat på erfarenhet med originalbatterier
›› Uppfyller de krav som ställs på originalbatterier
›› Omfattande sortiment som täcker cirka 90 % av bilparken

 

LV-pictogrammer

 

                      
 
UTAN CARBON BOOST                           MED CARBON BOOST
Plattorna är täckta med sulfat              Sulfatet reduceras med Carbon Boost-tekniken

 
Under urladdning bildas icke-ledande sulfatkristaller som successivt
försämrar den elektriska ledningsförmågan i plattorna.
Tack vare koltillsatserna bibehålles en bättre ledningsförmåga
under urladdningen vilket medför att laddningsmottagligheten
blir betydligt bättre än för batterier utan denna typ av tillsats.

 

LVSV_11