PDF Batteries

Guide för batteriskötsel

Här finner du grundläggande information kring och tips på hur du bör sköta om dina batterier och få dem att hålla längre