Truck

Content

OPTIMAL CHARGING VOLTAGE


Here you can find the optimal charging voltage in the different temperatures

 

Pull the temperature up and dawn, and you can see the optimal charging voltage
CHARGING VOLTAGE
STANDARD BATTERY
15.55 V
CHARGING VOLTAGE
AGM BATTERY
15.15 V
CHARGING VOLTAGE
GEL BATTERY
15.15 V
Content

CAPACITY


Here you can see the capacity (Ah) in the different temperatures

 

 

Pull the temperature up and dawn, and you can see the capacity (Ah) in the different temperatures
BATTERY CAPASITY 100.0 %
Content

Urladdningsförlopp i batterier under lagring (ej inkopplade batterier):
Genom att mäta vilospänningen (V) på batteriet kan man bestämma graden av självurladdning. Självurladdning är en process som succesivt sänker batteriets laddningstillstånd. Den procentuella minskningen är konstant över tid och oberoende av hur stort batteriet är (Ah), men den påverkas däremot i hög grad av temperaturen.

Urladdning vid belastning/förbrukning inkopplad:
Med en belastning/förbrukning kopplad på batteriet blir urladdningstiden beroende av batteriets storlek (Ah). I exemplet på nästa sida baseras beräkningen av självurladdning  och belastning/förbrukning på ett vanligt 70Ah bilbatteri.

 

Några praktiska exempel för bil och batterispänning:

Vilospänning (V)
Kapacitet (Ah)
Kommentar

12,75 V
12,4 V
12,1 V
11,7 V
11,5 V

100 %
70 %
50 %
25 %
0 %

Fulladdat
Inga startproblem
Startproblem i kyla
Startproblem i värme
Tomt batteri

Gör din beräkning här

Batteriurladdning. Här kan du se hur ett 12 V blybatteri påverkas av självurladdning, temperatur och strömförbrukning
och när du bör ladda batteriet för bästa möjliga livslängd

Alla batterier har en viss självurladdning och den påverkas av temperaturen i batteriet.
Ett helt fulladdat blybatteri har en vilospänning på ca 12,75 V. En vilospänning på ca 12,5 V eller högre, räknas som ett bra laddat batteri. Om den sjunker under 12,4 V under en längre period så accelererar sulfateringen vilket försvårar  laddningen.
Det är därför viktigt att batteriets vilospänning hålls på en hög nivå, också när batteriet inte används. Detta gäller t ex för fritidsbåtar, motorcyklar och andra typer av fordon där säsongen är tidsbegränsad. Om man dessutom belastar batteriet med en förbrukning (larm, glödlampa, eller annat), kommer batteriet att urladdas fortare och riskera att bli tomt för ström.

Ett batteri som inte används bör helst förvaras svalt och torrt.

1 Välj belastning/förbrukning

Ingen belastning/förbrukning (frånkopplat Ca/Ca-batteri)
Parkerad bil, belastning t ex larm eller klocka (70 Ah batteri)
Belastning 3 W, t ex en glödlampa (70 Ah batteri)
Belastning 35 W, t ex parkeringsljus (70 Ah batteri)

2 Välj temperatur i figuren genom att dra den blå rutan upp och ner

3 Resultat

12,5 V / 80% Ah efter 7 månader
12,4 V / 70% Ah efter 10 månader
11,5 V / 0% Ah efter 36 månader
Batteriets spänning (V) och kapacitet (Ah) i %
Tid
12.75 V
100% Ah
12.5 V
80% Ah
12.4 V
70% Ah
11.5 V
0% Ah
Ok
Bör laddas
Måste laddas
12,5 V efter
7 månader
Bör laddas
12,4 V efter
10 månader
Måste laddas
11,5 V efter
36 månader
Tomt batteri
http://cwtworktools.com/