Truck and bus

For heavy vehicles with high energy demanding equipment, Exide Technologies have developed a range of very reliable batteries. These batteries are made for high performance and extended periods of use.

  • EXIDE EXPERT HVR®

    Det kraftfulla valet för fordon byggda senare än år 2000 och för äldre fordon som används intensivt. – Anpassat för lång livslängd i mycket krävande, tunga yrkesfordon. – Helt underhållsfritt med en unik batterikonstruktion som ger överlägset skydd mot kraftiga vibrationer och stötar. – Inbyggd HVR-teknik med Ca/Ca-legering och central, avgasning genom gnistskyddande filter.

  • EXIDE PROFESSIONAL POWER

    Exide Professional Power has excellent cold cranking properties suitable for Nordic conditions. It’s especially developed for professional users with high demands on reliability. Long distance driving and 24h shifts – no problem. Exide Professional Power suits vehicles that need extra high cold cranking power. Recommended for all vehicle models.

  • EXIDE PROFESSIONAL

    Exide Professional delivers reliable power, long life and high quality – just as you would expect with Exide batteries. The battery is a good choice for standard equipped vehicles and is especially recommended for pre-2000 vehicle models.