Exide utbildning 1

Vad är ett batteri?

 

Ett batteri är en komponent, ett elektrokemiskt system, som kan lagra energi i form av kemiska föreningar och göra den tillgänglig i form av en elektrisk ström.

 

LVSV_5

 

Ellära och begräpper:

Ström:

Elektrisk ström är en transport av elektroner.I batterier handlar det om att lagrad kemisk energi kan tas ut i form av en ström, som kan utföra ett arbete, tex. driva en startmotor

Elektrisk ström betecknas med I och mäts i enheten Ampere (A)

 

Spänning:

Elektrisk spänning är en skillnad i elektrisk potential mellan två punkter. Det är spänningen som driver strömmen i en ledare. Ett laddat batteri har en spänning som kan ge en ström.

En batteriladdare lägger på en högre spänning än batteriets egen spänning och tvingar in ström i batteriet

Elektrisk spänning betecknas med U och mäts i Volt (V)

 

Ström och Spänning:

 

Elektrisk ström är en rörelse av elektroner som i en ledare förflyttar sig från en högre potential till en lägre.

På samma sätt blir vatten i en sjö en ström när vattendroppar börjar röra sig till en lägre nivå

Det är spänningen, nivåskillnaden, som driver strömmen.

En batteriladdare driver med hjälp av spänningen ström tillbaka i batteriet, precis som en pump kan trycka upp vatten till en högre nivå

 

Motstånd:

Resistans betecknar det “motstånd” som strömmen möter i en elektrisk krets

Ju högre resistans kretsen har, desto högre spänning krävs för att driva en viss ström genom den.

Resistans betecknas med Ω och mäts i ohm

 

Energi:

Energi är allt som kan användas till arbete

Energi mäts i Joule (J). Ett annat vanligt mått på energi är Ws eller kWh

Energi kan aldrig förstöras eller förbrukas, bara omvandlas.
Det kallas energiprincipen

I ett batteri finns energin lagrad i kemiska föreningar och som kan tas ut som en mängd ström (Ah

 

Effekt:

Effekt anger hur mycket energi som förbrukas per tidsenhet.

Effekt betecknas med P och anges i Watt (W), och kan beräknas som spänning x ström.

Watt är samma som Joule per sekund.