Exide utbildning Standard (Wet flooded)

Standardbatterier med flytande syra

LVSV_9

Antalet och storleken på plattorna i varje cell bestämmer batteriets
kapacitet och prestanda

 

 

Galler

Gallret är bärare av det aktiva materialet samt leder strömmen

Gallret består av bly som är legerat med huvudsakligen: antimon (Sb) eller kalcium (Ca)

Antimonhalten varierar mellan 1.5 & 3.5 %. Kalciumhalten är ca. 0.1 %

För att reducera korriosionen i gjutna Ca-legerade galler tillsätts silver (Ag) i en mängd av ca. 0.1% (ett GNB-patent)

 

 

Plattor (elektroder)

Gallren smörjs med positiv eller negativ aktiv massa. Den negativa massan har en tillsats (expander) som motverkar krympning av massan

Positiva plattan i ett laddat batteri består av blydioxid (PbO2)
Negativa plattan i ett laddat batteri består av rent poröst bly (Pb)

 

Plattgrupp

En separator placeras mellan den positiva och negativa plattan för att förhindra kortslutning.

Separatorerna kan ha olika utförande, men vanligast är att s.k. fickseparatorer används.

Materialet utgörs av polyeten med en tillsats av olja.

Höga batteritemperaturer gör att oljan kan frigöras och ge missfärgade proppar.

 

 

Elektrolyt

Svavelsyra (H2SO4)

Densitet = 1,27-1,30 g/cm3 vid +25 °C

Elektrolyten i batteriet, leder strömmen (i form av joner) mellan de positiva och negativa plattorna.

Densiteten påverkas av temperaturen.
Densiteten sjunker resp. stiger med 0,01 g/cm3 för varje 15°C som temperaturen ändras

Exempel
+40°C = 1.27 g/cm3
+25°C = 1.28 g/cm3
+10°C = 1.29 g/cm3