Bildbank-tillbehör

Content

OPTIMAL LADDSPÄNNING


Visste du att temperaturen i batteriet och omgivningen spelar roll för batteriets laddningsförmåga?

Merparten av alla blybatterier och laddare konstrueras enligt standarder där temperaturen är ca +25°C. Det innebär att om man laddar batteriet vid +25°C så är en optimal laddspänning för ett vanligt standardbatteri ca 14,8 volt, och för ett AGM- eller gelbatteri ca 14,4 volt.

När temperaturen sjunker ökar motståndet inne i batteriet. För att en ordentlig laddning ska uppnås måste därför spänningen ökas. Motsatt effekt får man om temperaturen är högre än ca +25°C. Då måste laddspänningen sänkas, så att batteriet inte får en överladdning som orsakar slitage i batteriet och högre vattenförbrukning.

Vi rekommenderar ändå inte att man laddar batteriet med särskilt mycket mer än ca 15,5 volt, eftersom man bland annat vill skydda det elektriska systemet i fordonet. Batteriladdarna från Exide har automatisk temperaturkompensering som ger optimal laddning vid alla temperaturer och för alla batteritekniker.

Om du drar temperaturen i figuren till vänster upp och ned ser du vilken laddspänning (volt) som är optimal för ett blybatteri med de olika batteriteknikerna.
LADDSPÄNNING
STANDARDBATTERI
15.55 V
LADDSPÄNNING
AGM-BATTERI
15.15 V
LADDSPÄNNING
GELBATTERI
15.15 V
Content

BATTERIKAPACITET


Ett helt nytt fulladdat blybatteri har 100 procent av sin kapacitet (Ah) vid ca +25°C. En kall vintermorgon när temperaturen kanske ligger på -25°C har du endast ca 55 procent av kapaciteten tillgänglig i batteriet.

Detta beror på att det inre motståndet i batteriet ökar ju kallare det är.

Förutom att batterikapaciteten sjunker, har fordonet en kall motor med trögflytande olja. Samtidigt sätter man på värmen och annan utrustning som drar mycket ström. Då är det viktigt att batteriet är i gott skick och att man har en bra laddare med temperaturkompensering tillgänglig.

Med Exides Carbon boost-teknik får man ett batteri med upp till 50 procent bättre laddningsmottaglighet.

Om du drar temperaturen upp och ned ser du vilken kapacitet ett blybatteri har vid olika temperaturer.
BATTERIKAPACITET 100.0 %
Content

Urladdningsförlopp i batterier under lagring (ej inkopplade batterier):
Genom att mäta vilospänningen (V) på batteriet kan man bestämma graden av självurladdning. Självurladdning är en process som succesivt sänker batteriets laddningstillstånd. Den procentuella minskningen är konstant över tid och oberoende av hur stort batteriet är (Ah), men den påverkas däremot i hög grad av temperaturen.

Urladdning vid belastning/förbrukning inkopplad:
Med en belastning/förbrukning kopplad på batteriet blir urladdningstiden beroende av batteriets storlek (Ah). I exemplet på nästa sida baseras beräkningen av självurladdning  och belastning/förbrukning på ett vanligt 70Ah bilbatteri.

 

Några praktiska exempel för bil och batterispänning:

Vilospänning (V)
Kapacitet (Ah)
Kommentar

12,75 V
12,4 V
12,1 V
11,7 V
11,5 V

100 %
70 %
50 %
25 %
0 %

Fulladdat
Inga startproblem
Startproblem i kyla
Startproblem i värme
Tomt batteri

Gör din beräkning här

Batteriurladdning. Här kan du se hur ett 12 V blybatteri påverkas av självurladdning, temperatur och strömförbrukning
och när du bör ladda batteriet för bästa möjliga livslängd

Alla batterier har en viss självurladdning och den påverkas av temperaturen i batteriet.
Ett helt fulladdat blybatteri har en vilospänning på ca 12,75 V. En vilospänning på ca 12,5 V eller högre, räknas som ett bra laddat batteri. Om den sjunker under 12,4 V under en längre period så accelererar sulfateringen vilket försvårar  laddningen.
Det är därför viktigt att batteriets vilospänning hålls på en hög nivå, också när batteriet inte används. Detta gäller t ex för fritidsbåtar, motorcyklar och andra typer av fordon där säsongen är tidsbegränsad. Om man dessutom belastar batteriet med en förbrukning (larm, glödlampa, eller annat), kommer batteriet att urladdas fortare och riskera att bli tomt för ström.

Ett batteri som inte används bör helst förvaras svalt och torrt.

1 Välj belastning/förbrukning

Ingen belastning/förbrukning (frånkopplat Ca/Ca-batteri)
Parkerad bil, belastning t ex larm eller klocka (70 Ah batteri)
Belastning 3 W, t ex en glödlampa (70 Ah batteri)
Belastning 35 W, t ex parkeringsljus (70 Ah batteri)

2 Välj temperatur i figuren genom att dra den blå rutan upp och ner

3 Resultat

12,5 V / 80% Ah efter 7 månader
12,4 V / 70% Ah efter 10 månader
11,5 V / 0% Ah efter 36 månader
Batteriets spänning (V) och kapacitet (Ah) i %
Tid
12.75 V
100% Ah
12.5 V
80% Ah
12.4 V
70% Ah
11.5 V
0% Ah
Ok
Bör laddas
Måste laddas
12,5 V efter
7 månader
Bör laddas
12,4 V efter
10 månader
Måste laddas
11,5 V efter
36 månader
Tomt batteri
http://cwtworktools.com/