Om Exide

Exide Technologies finns i mer än 80 länder och är en av världens största tillverkare och återvinnare av bly-syrabatterier. Exides fyra globala företagsgrupper – Transportation Americas, Transportation Europe and Rest of World, Industrial Energy Americas and Industrial Energy Europe and Rest of World – tillhandahåller ett omfattande utbud av produkter för lagring av elektrisk energi och tjänster för industri- och transportsektorerna.

Exide Transportation omfattar original- och ersättningsutrustning för bilar, tunga lastfordon, jordbruksmaskiner, marin utrustning och nya teknologier för hybridfordon. Exide Industrial omfattar sådana applikationer för nätverk som telekommunikationssystem, elektrisk utrustning, järnvägar, solenergisystem och avbrottsfria elsystem (UPS), samt applikationer för transport, däribland truckar, gruvfordon och andra arbetsfordon.

Mer information om Exide Technologies, däribland finansiellt resultat, kan hämtas på www.exide.com