EXIDE PREMIUM

BÄST

LVSV_15

Tudor High Tech Carbon Boost-batteriet laddar om upp till 1,5 gånger snabbare tack vare Exides äganderättsligt skyddade användning av tillsatt kol på negativa plattor. Vi upptäckte den här tekniken i samband med att vi tog fram våra AGM- och EFB-serier, vilket ledde till bättre laddningsmottaglighet och avsevärt kortare laddningstider. Bilbatteriet High Tech Carbon Boost är framtaget för att klara av extrema temperaturer, energikrävande elutrustningar och intensiv stadskörning.

Fördelar
›› Återladdas nu upp till dubbelt så snabbt som andra standardbatterier
›› Senaste plattkonstruktionen för ökad robusthet och större motståndskraft mot höga temperaturer
›› Uppdaterad etikett på ovansidan – ’CAUTION’ – för att förhindra att standardbatterier installeras i Start-Stop-fordon
›› 30 % extra starteffekt
›› Idealisk för välutrustade bilar med starka motorer och höga krav på tillgång till elenergi
›› Perfekt för körning i extremväder och i stadstrafik
›› Baserat på erfarenhet med originalbatterier
›› Uppfyller de krav som ställs på originalbatterier
›› Omfattande sortiment som täcker cirka 90 % av bilparken

 

LVSV_3_8  LVSV_3_12  LVSV_3_3  LVSV_3_9  LVSV_3_10

 

LVSV_10

Under urladdning bildas icke-ledande sulfatkristaller som successivt
försämrar den elektriska ledningsförmågan i plattorna.
Tack vare koltillsatserna bibehålles en bättre ledningsförmåga
under urladdningen vilket medför att laddningsmottagligheten
blir betydligt bättre än för batterier utan denna typ av tillsats.

 

LVSV_17

 

LVSV_11

Premium Carbon Boost förbättrar laddningsmottagligheten
med upp till 50% på ett delvis urladdat batteri vilket medför
generellt högre laddningstillstånd på batterierna och avsevärt
mindre risk att råka ut för tomt batteri.

LVSV_3_8