Startbatteriets konstruktion och funktion

Montering och underhåll, ”ström i båt” samt kopplingsschema